Mateřská škola

Opékání

S rodiči jsme se seznamovali při opékání buřtů Na Biřičce s doprovodným programem pro děti.