Základní škola

Šablony II OPVVV ZŠ a MŠ Nový Hradec Králové

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha 

Od 1. 9. 2019 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci vlastního projektu „Šablony II OPVVV ZŠ a MŠ Nový Hradec Králové“. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity realizované na naší škole v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny především na posílení o chůvu a na osobnostní a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011730
Název operačního programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
                                  vzdělávání
Číslo výzvy: 02_18_063
Doba realizace: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021
Rozpočet projektu celkem: 1.452.240,- Kč

Naše škola se zapojí v rámci projektu do následujících šablon:

  • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj
  • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – čtenářská gramotnost
  • 2.I/5 Chůva – personální podpora MŠ
  • 2.I/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání
  • 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj
  • 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze