Základní škola

Den Země

Den Země je největší svátek, který slaví lidé společně na celé planetě. Našim cílem bylo uvědomit si, jak se k naší "matičce Zemi" chováme, jak ji využíváme.

Některé naše činnosti:
o    třídění odpadu, barevné popelnice
o    zábavné pracovní listy, barevné počítání
o    skupinová práce, čtení s porozuměním
o    skřítek “Odpadníček”, výtvarná činnost
o    úklid odpadků kolem školy
Ani nás to nestálo velké úsilí, abychom si uvědomili, že lze některé věci dělat s ohledem na životní prostředí. Doufejme, že nabyté vědomosti a zkušenosti žáků nezůstanou nevyužity a že si je budou žáci nejen pamatovat, ale že se podle nich budou i řídit. 


Žáci 1. A a M. Dlabáčková, tř. uč.