Základní škola

Den Země

Naše činnosti:
- třídění odpadků, barevné popelnice
- pracovní listy s různými úkoly na dané téma
- co do lesa patří, co nepatří, hra
- soutěže, poznávání rostlin, ptáků, stromů, zvířat a plodů
- vyrobili jsme si naši planetu Zemi
- placku Já a můj domov
- skřítci Odpadníčci, to nás bavilo asi nejvíce
 a další činnosti